PKN ONS
© Copyright PKN ONS 2010.
1 donderdag 17 zaterdag 2 vrijdag 18 zondag 3 zaterdag 19 maandag Ouderlingen+Past.Werkers 4 zondag  20 dinsdag Kerkenraad 5 maandag  Doegroep+Moderamen 21 woensdag 6 dinsdag Workshop creatief 22 donderdag Kerkbios 7 woensdag Dankdienst in Hoekstien 23 vrijdag PCOB 8 donderdag Musicus H.Koning vertelt 24 zaterdag 9 vrijdag 25 zondag 10 zaterdag 26 maandag 11 zondag  27 dinsdag Workshop advent 12 maandag  28 woensdag gemeente-avond 13 dinsdag Jeugdraad 29 donderdag 14 woensdag Stamtafel 30 vrijdag 15 donderdag 16 vrijdag 1 zaterdag 17 maandag 2 zondag  18 dinsdag 3 maandag  19 woensdag 4 dinsdag Doegroep 20 donderdag 5 woensdag 21 vrijdag 6 donderdag 22 zaterdag 7 vrijdag 23 zondag 8 zaterdag 23 maandag 9 zondag  24 dinsdag 10 maandag  Moderamen 25 woensdag 11 dinsdag Diaconie 26 donderdag 12 woensdag Kerkrentmeesters 27 vrijdag 13 donderdag Vaar wel Gaasterlân 29 zaterdag 14 vrijdag Kerstmiddag 30 zondag 15 zaterdag 31 maandag 16 zondag  NOVEMBER DECEMBER