PKN ONS
© Copyright PKN ONS 2010.
1 zaterdag 17 maandag Kerkenraad 2 zondag  18 dinsdag Diaconie 3 maandag  19 woensdag 4 dinsdag 20 donderdag 5 woensdag 21 vrijdag 6 donderdag 22 zaterdag 7 vrijdag 23 zondag 8 zaterdag 24 maandag Ouderlingen 9 zondag  25 dinsdag 10 maandag  26 woensdag 11 dinsdag Kerkrentmeesters 27 donderdag 12 woensdag 28 vrijdag 13 donderdag 29 zaterdag 14 vrijdag 30 zondag 15 zaterdag 16 zondag  1 maandag  17 woensdag Kerkenraad 2 dinsdag 18 donderdag 3 woensdag 19 vrijdag 4 donderdag 20 zaterdag 5 vrijdag 21 zondag 6 zaterdag 22 maandag 7 zondag  Jeugdraad 23 dinsdag 8 maandag  23 woensdag 9 dinsdag 24 donderdag Kerkrentmeesters 10 woensdag 25 vrijdag 11 donderdag 26 zaterdag 12 vrijdag 27 zondag 13 zaterdag 29 maandag Diaconie 14 zondag  30 dinsdag 15 maandag  Kerkenraad/Fontein+Hoekstien 31 woensdag De Haven 16 dinsdag SEPTEMBER OKTOBER