PKN ONS
© Copyright PKN ONS 2010.
Zondag 7 april 2019 - 5e zondag 40-dagentijd De Fontein geen dienst De Hoekstien 10.30 uur Fjoerstjinst, ds. S. de Jong De Haven 09.30 uur ds. W. Beekman Zondag 14 april 2019 - Palmzondag De Fontein 11.00 uur mw. L. Versluis De Hoekstien 09.30 uur mw. L. Versluis De Haven geen dienst Maandag 15 april 2019 De Hoekstien 19.30 uur Vesperdienst Dinsdag 16 april 2019 De Hoekstien 19.30 uur Vesperdienst Woensdag 17 april 2019 De Hoekstien 19.30 uur Vesperdienst Donderdag 18 april 2019 - Witte donderdag De Fontein 19.30 uur ds. G.M.E. Wildeman (Schrift en Tafel) Vrijdag 19 april 2019 - Goede Vrijdag De Hoekstien 19.30 uur ds. S. de Jong Zaterdag 20 april 2019 - Stille Zaterdag De Haven 21.00 uur liturgiecommissie Zondag 21 april 2019 - Pasen De Fontein 09.30 uur ds. G.M.E. Wildeman De Hoekstien geen dienst De Haven 09.30 uur ds. S. de Jong Zondag 28 april 2019 De Fontein 09.30 uur ds. E. de Jongh De Hoekstien geen dienst De Haven 11.00 uur ds. G. Postma
Tijdens alle gewone kerkdiensten is er kindernevendienst voor alle kinderen van de basisschool. Is er geen kindernevendienst dan zijn er kleurenplankjes aanwezig. Voor de 0 tot 4 jarigen is er wel altijd oppas. De Protestantse Gemeente Oudemirdum-Nijemirdum-Sondel heeft drie kerkgebouwen. Het zijn: - De Haven, Beuckenswijkstraat te Sondel - De Hoekstien, Lyklamawei 11 te Nijemirdum - De Fontein, Kerkstraat 1 te Oudemirdum Elke zondag heeft u de mogelijkheid om per auto naar de kerk te gaan. U kunt hiervoor contact opnemen met de onderstaande personen: De Fontein J. Westra tel. 571350 De Hoekstien Henk Bokma tel. 572049 De Haven Ale Smink tel. 593809