PKN ONS
© Copyright PKN ONS 2010.
Over ONS. Op deze site willen wij u informeren over onze activiteiten, kerkdiensten, werkgroepen etc. Als u op zoek bent naar waar, wanneer en in welke kerk de kerkdiensten worden gehouden, dan vindt u deze informatie onder diensten. Hier kunt de diensten vinden van de huidige maand, maar ook de diensten van vorige en toekomstige maanden. Op het onderdeel kerkrentmeesters kunt onze financiële gegevens vinden, zoals de begroting(en) en onze Anbi-status. Zoekt u contactadressen dan vindt u die op het onder contact. Ook informatie over onze predikant kunt u op deze website vinden. Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd, zoals creatieve avonden etc. Daarvan worden vaak ook foto’s gemaakt, welke u terug kunt vinden onder activiteiten. De kerk in Sondel (De Haven) is kort geleden gerestaureerd en ook daarvan zijn vele foto’s gemaakt. Die vindt op het onderdeel archief. Mocht u zelf foto’s willen plaatsen of een medeling willen doen via deze website, dan kunt dit mailen naar: tinekezuidema1@home.nl. Belangrijk: Voor wijzigingen van personalia, zoals namen, adressen, telefoonnummers geldt: dit graag doorgeven aan de kerkrent- meesters of voorzitter/secretaris van de desbetreffende groep/club. Zij geven dit dan weer door aan mij (webmaster).
Klik hier voor Jaaroverzicht 2020 College van Kerkrentmeesters. Klik hier voor Jaaroverzicht 2020 Diaconie. Volgen en terugkijken kerkdiensten. Vanaf nu kunt u iedere zondag de kerkdiensten volgen via: https://kerkonline.frl/ons Gebruikersplan. Voor het najaar van 2020 is een gebruikersplan opgesteld. Klik hier voor het volledige gebruikersplan.
Goedenmorgen. It kostet net safolle om in glimke te jaan In hân op te stekken en in freonlike groet Dan skynt samar de sinne yn it hert fan in oar. It kostet net safolle dyn hert te iepenjen foar de minsken om dy hinne, Yn bliide dagen en yn dagen mei fertriet Wêz bliid dasto dat dwaan kinst Of is dy oare dyn neiste soms net! Mei dit byld foar eagen, seagen wy Jezus gean. Hy segene de berntsjes en seach de bline stean. De earme seach Hy en de sike makke Hy better. Mar letter - It kostte Him syn bloed, syn libben Foar ús! Gelezen in het 40-dagenboekje van 2008, waarbij de naam van Oene Hofman is geplaatst. Liturgisch bloemschikken: De schikking van zondag 12 maart 2023.