PKN ONS
© Copyright PKN ONS 2010.
Doegroep 7 maart jl. Er was op 7 maart jl. weer een doegroep-avond. Er zijn weer prachtige kaarten gemaakt. Klik hier voor meer foto’s
Dienst 13/3/2022. Thema van vandaag: “gedenk de vrijheid, want je kunt het ook weer verliezen”. Mozes gaf het volk de opdracht de bevrijding uit Egypte ieder jaar te gedenken. Vrijheid is niet vanzelfsprekend, je kunt ook weer kwijtraken. Ook vandaag de dag is vrijheid kwetsbaar. Na de dienst was er koffiedrinken.
Broodmaaltijd 18 mei jl. Het was weer een gezellig broodmaaltijd. Klik hier voor meer foto’s.
D
Druk aan het oefenen voor de Singin van 26 juni a.s.