PKN ONS
© Copyright PKN ONS 2010.
Catechese. De catechese wordt in onze gemeente gegeven via de methode van de huiscatechese. Jongeren van 11 tot en met 16 jaar zijn hiervoor van harte welkom. Aan de hand van de opgaven voor het winterwerkprogramma worden de groepen samengesteld. Er wordt zo mogelijk rekening gehouden met de leeftijd. Leden van het huiscatecheseteam zijn: ds. Maartje Wildeman Sieger Kuipers Elk jaar is er de mogelijkheid om de belijdenisgespreksgroep te volgen.