PKN ONS
© Copyright PKN ONS 2010.
De Liturgiecommissie Binnen de ONS-gemeente bestaat een liturgiecommissie die als taak heeft om zorg te dragen voor de liturgische vormgeving van onze diensten. Het kan gaan om liederen, gebeden, Schriftlezing en liturgische teksten, maar ook om andere elementen die daarmee samenhangen. Zo heeft de commissie zich in het verleden onder andere bezig gehouden met het opstarten van een bloemschikgroep. Verder heeft de commissie de aanzet gegeven tot het vervaardigen elk jaar van een kalender in boekvorm voor de 40-dagentijd. De organisatie van verschillende diensten hoort ook tot haar taak. Het gaat om de bid- en dankstond, drie zangdiensten in de zomer en tweede kerstdag. Met het nieuwe seizoen voor ogen proberen de leden van de commissie weer met frisse ideeën te komen. Op dit moment bestaat de liturgiecommissie uit de volgende leden: Ruurdtje Pietersma Lenie Hillenius Hinke de Vries Freeke Molenaar ds. Stephan de Jong