PKN ONS
© Copyright PKN ONS 2010.
Paasgroetactie MWG in 2023. Dit jaar willen wij de Paasgroetactie weer opstarten nadat hieraan in 2020, 2021 en 2022 niet mee is gedaan. De kaarten liggen zondag 19 februari a.s. klaar bij de ingang van de kerken in De Fontein (Oudemirdum) en De Haven (Sondel). Zondag 26 februari a.s. liggen ze bij ingang van De Hoekstien (Nijemirdum). Er zijn een aantal enkele kaarten met Engelse tekst; die zijn voor gedetineerde buitenlanders in Nederlandse gevangenissen. De dubbele kaarten zijn voor Nederlandse gedetineerden, zowel in Nederland als in het buitenland. De bedoeling van de 2e kaart is dat de gedetineerde deze zelf kan versturen aan iemand. Daarom is het belangrijk dat er een postzegel op wordt geplakt. Wij zouden de kaarten graag voor 1 maart a.s. willen inzamelen, zodat wij ze voor 5 maart a.s. kunnen versturen naar PKN Nederland. Van hieruit wordt de verzending naar de gedetineerden centraal geregeld. Zie voor meer informatie en eventuele teksten voor de kaarten te schrijven op: protestantsekerk.nl/paasgroetenactie. Missionaire Werkgroep ONS Doede Hospes, Wouter Veltman en Tineke Zuidema