PKN ONS
© Copyright PKN ONS 2010.
DE PREDIKANT EN KERKELIJK WERKER. Hier kunt u informatie vinden betreffende onze predikant en de kerkelijk werker van PKN ONS. gemeente. Klik hier voor gegevens/inlichtingen VACANT. Klik hier voor de gegevens/inlichtingen van onze kerkelijk werker Edgar Groeneveld. Mocht u in geval van nood de predikant niet kunnen bereiken, belt u dan met de scriba of voorzitter van de kerkenraad