PKN ONS
© Copyright PKN ONS 2010.
DE PREDIKANTEN. Hier kunt u informatie vinden betreffende onze predikant(en) van PKN ONS: de heer S. de Jong. gemeente. Klik hier voor gegevens/inlichtingen ds. S. de Jong. Mocht u in geval van nood de predikant niet kunnen bereiken, belt u dan met de scriba of voorzitter van de kerkenraad