PKN ONS
© Copyright PKN ONS 2010.
DE PREDIKANTEN. Hier kunt u informatie vinden betreffende onze predikant(en) van PKN ONS, mw. Ds. M. Wildeman en te zijner tijd van de nog benoemen predikant, welke in de plaats komt van Teije Osinga. Hij is met pensioen gegaan en heeft afscheid genomen van gemeente. Klik hier voor gegevens/inlichtingen ds. M. Wildeman Klik hier voor gegevens/inlichtingen ds. S. de Jong. Mocht u in geval van nood beide predikanten niet kunnen bereiken, belt u dan met de scriba of voorzitter van de kerkenraad